monika gawanowska szkolenia
monika gawanowska trener
Arrow
Arrow
Slider

Zarządzanie jakością marki osobistej – wstęp

zarządzanie jakością marki

Zarządzanie jakością marki osobistej

O jakości mówi się bardzo wiele przy wielu okazjach. Mamy jakość produktu lub towaru, jakość świadczonych usług, jakość powietrza. Wysoka, niska, zadowalająca jakość.

Aby zrozumieć to pojęcie, warto przytoczyć dwie podstawowe definicje:

1. „Jakość jest to pewien stopień doskonałości” (Platon)

2. „Jakość to zgodność z wymaganiami” (P. Crosby).

Z jednej strony widzimy odwołanie do filozoficznej definicji pojęcia, co sugeruje jego abstrakcyjny charakter, trudno definiowalny, określony bardziej w sferze pojęć niż w sferze praktycznej – konkretnych cech lub wartości. Z drugiej strony odwołujemy się do pewnych wymagań lub też oczekiwań wobec przedmiotu jakości i w efekcie określenia tzw. benchmarku (punktu odniesienia) jesteśmy w stanie podać zestaw atrybutów, którymi będziemy mierzyć jakość.

Jakość marki osobistej

Te dwie proste definicje mówią bardzo wiele o jakości marki osobistej:

 • jej poziom wyznacza zestaw oczekiwań lub wymagań, które ma wobec nas odbiorca (np. pracodawca, u którego chcemy podjąć zatrudnienie lub ubiegać się o awans lub klient, do którego kierujemy komunikację, mającą na celu wzrost wartości firmy poprzez, identyfikację z osobą i odwrotnie – wzrost wartości osoby poprzez identyfikację z firmą),
 • oceny jakości można dokonać dopiero po określeniu benchmarku, czyli punktu odniesienia, którym w przypadku marki osobistej są oczekiwania i wymagania odbiorców wobec nas samych,
 • w związku z tym, że benchmark, który wyznaczymy nie jest stałą, a zdecydowanie zmienną w czasie – zależną od wielu czynników zewnętrznych, takich jak np. postęp technologiczny, potwierdza się abstrakcyjny charakter pojęcia. Jakość w ocenie Kowalskiego może być wysoka, a w ocenie Nowaka niska, natomiast ty sam możesz uważać, że jesteś niczym biały kruk na rynku wydawniczym…
 • by ograniczyć ryzyko abstrakcyjności, skala porównawcza powinna być ustalana w oparciu o ogólnie obowiązujące normy lub wyniki konkretnych badań, dotyczących zachowań odbiorcy. Co przez to rozumiem? Potrzebujesz zrobić research. Nie wystarczy wziąć kartkę papieru i wypisać parę punktów, które przyjdą tobie do głowy (chociaż na początek lepsze to niż nic).

Mimo to definicja jest wciąż niepełna. Bo jak stać się liderem, pierwszym w swojej branży, sugerując się skalą, na której wielu jest już daleko przed nami? Potrzeba spojrzeć na jakość marki osobistej z „perspektywy błękitnego oceanu”, poszukując obszarów, które zagospodarujemy sami i w których to my będziemy wyznaczać punkt odniesienia a skala będzie ograniczona tylko i wyłącznie przez naszą wyobraźnię.

By lepiej zobrazować moją myśl, przytoczę słowa M. Portera, według którego jakość jest „jedną z dróg do odróżnienia produktu od konkurencji”.

Model jakości marki osobistej

Jakie elementy budują model jakości marki osobistej?

 • kapitał intelektualny – kompetencje wymagane na określonych stanowiskach i oczekiwane w stosunku do podawanych informacji (jeśli aspirujesz do bycia najlepszym menedżerem w branży nieruchomości, potrzebujesz określonego zestawu wiedzy i umiejętności – one są twoim punktem odniesienia, to, w jakim momencie rozwijania w sobie kompetencji się obecnie znajdujesz, mówi o jakości twojego brandu; jeśli podajesz, że jesteś prawnikiem, to potrzebujesz specjalistycznej wiedzy – twoim benchmarkiem mogą być w tym przypadku zdane egzaminy na aplikację),
 • doświadczenie – niezbędny element, który warunkuje autorytet; jest to jednak jeden z elementów, którego interpretacja jest zależna od osoby, warunków, aspiracji itp. W aplikacjach na określone stanowisko łatwo znaleźć benchmarki, np. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, 5 lat w branży motoryzacyjnej na stanowisku kierownika itp. Takie informacje mogą stanowić punkt odniesienia, jeśli ich powtarzalność jest wysoka. W przypadku dużej różnorodności wymagań, warto popracować nad językiem korzyści i wydobyć ze swojego – nawet skromnego – doświadczenia najbardziej wartościowe cechy;
 • własne oczekiwania – to składnik, który jest bardzo ważny, jednak gdy skala i oczekiwania nie są jasno określone, może wpływać na zniekształcenie wyniku i np. sztuczne zaniżanie go ze względu na własne wygórowane ambicje w stosunku do samego siebie;
 • oczekiwania innych wobec marki osobistej – fundamentalna kwestia, o której bardzo często wspominam; odbiorcy mają wobec ciebie wymagania, w dodatku będą ich mieli coraz więcej im większym autorytetem będziesz się cieszył; czego mogą dotyczyć oczekiwania odbiorców?
   • wygląd zewnętrzny,
   • język i częstotliwość komunikacji,
   • niezawodność,
   • sposób komunikacji, np. niepozostawianie żadnej wiadomości bez odpowiedzi, reakcja na negatywną opinię;
   • terminowość,
   • słowność itp.

W zależności od tego, kim jesteś i jaką markę osobistą budujesz, możesz mieć inny zestaw cech i wartości. Jeśli nie masz zielonego pojęcia, jakie są oczekiwania twoich odbiorców wobec ciebie – po prostu zapytaj. Spytaj, co jest dla nich ważne a następnie zapytaj siebie w jakim stopniu spełniasz ich wymagania.

 • komunikacja – co składa się na ten element?
   • reakcje na wypowiedzi odbiorców (również negatywne),
   • prezentacja i prezencja (komunikacja werbalna i niewerbalna),
   • pozycjonowanie (promocja, marketing osobisty),

Zabrzmi to może jak frazes, ale wszystko ma znaczenie.

To jak się zachowujesz, jak się prezentujesz, jak bardzo nachalnie się promujesz, w jaki sposób dzielisz się wiedzą, czy reagujesz na sytuacje kryzysowe, czy cenisz opinię swojego odbiorcy czy tylko go zbywasz.

Benchmarki, czyli wzorce zachowań, znajdziesz w wielu książkach, jednak pamiętaj, że nie chodzi o to, by kopiować każdy element, bo profesor jakiśtam tak napisał lecz by wypracować własny sposób komunikacji, który będzie pozostawał w zgodzie z tobą, nie będzie pozbawiał cię energii przez ciągłe udawanie tego, kim nie jesteś. A dlaczego? Bo najważniejszym elementem modelu jakości marki osobistej jest:

 • autentyczność.

Powyższe elementy sugerują istnienie luk między oczekiwaniami innych wobec naszej marki osobistej a oczekiwaniami nas samych – kreatorów lub też budowniczych brandu. Są one głównym powodem obniżenia poziomu jakości, ale o tym już innym razem…


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *