Szkolenia otwarte

Czym jest Action Learning?

Action Learning to narzędzie służące z jednej strony do nauki i rozwoju, z drugiej strony do rozwiązywania problemów.
Poprzez udział w procesie Action Learning uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, uczą się od siebie wzajemnie, rozwijają kompetencje pracy zespołowej, jednocześnie szukając rozwiązań dla ważnych i pilnych problemów osób, grupy jako całości lub organizacji, na które mają realny wpływ.
Skuteczność procesu Action Learning jest rezultatem synergii doświadczeń jego uczestników.


Action Learning jako proces

Podczas spotkań prowadzonych metodą Action Learning grupa pracuje nad znalezieniem rozwiązania dla realnego, pilnego i ważnego problemu jednego z uczestników, grupy lub organizacji.

Problemem może być np. niedostateczna wydajność, dotarcie do nowych odbiorców, wewnętrzna komunikacja, zaangażowanie pracowników w projekt, brak realizacji postawionych celów, organizacja pracy, planowanie ścieżek kariery kadry menedżerskiej itp.

Nie znalazłeś tu szkolenia idealnego dla ciebie? Zapytaj o dostępność, wyślij e-mail na adres: kontakt@monikagawanowska.pl lub zadzwoń pod numer 519 314 111, by zapytać o inne możliwości współpracy.


Problem w metodzie Action Learning

Uczestnicy bardzo często zastanawiają się czy sprawa, z którą przychodzą na spotkanie prowadzone metodą Action Learning, jest wystarczająco ważna i czy w ogóle jest to problem.

I chociaż w większości sytuacji wniesiony problem jest odpowiedni, to warto jeszcze przed spotkaniem przedstawić go osobie prowadzącej. To pomoże zweryfikować wątpliwości i ewentualnie przeformułować go w taki sposób, by rzeczywiście przyjął formę problemu.

Czego może dotyczyć problem?

  • dysfunkcji jednostki, grupy lub organizacji (coś nie działa, coś działa źle),
  • optymalizacji działań/ zadań/ procesów (co zrobić, aby osiągać określone rezultaty, co zrobić, aby zapobiec, jak zmodyfikować/ zmodernizować proces, co/ jak zmienić/ usprawnić?
  • innowacji (jakie innowacje wdrożyć, by wyprzedzić konkurencję, by nadążyć za zmianami na rynku itp.).

Warto zaznaczyć, że w procesie Action Learning często problem jest przeformułowany w trakcie pracy, odkrywane są jego kolejne warstwy. Stałym elementem spotkań jest docieranie do sedna problemu.


Przebieg spotkań w metodzie Action Learning

Jak wygląda sesja Action Learning?

Spotkanie rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do metody, po którym następuje prezentacja problemu.
Kluczową regułą Action Learning jest zadawanie pytań: zdania twierdzące mogą paść tylko i wyłącznie w odpowiedzi za zadane pytanie lub pytania. Taka forma pracy pozwala spojrzeć na problem z nowej perspektywy i szerzej.
W pierwszej części spotkania uczestnicy pracują nad zrozumieniem sedna problemu. Kiedy dojdą do porozumienia w tej kwestii, mogą zacząć generować rozwiązania.
Czas trwania procesu: 1-3 spotkania po ok. 3h.

Rola coacha Action Learning

Coach Action Learning czuwa nad przebiegiem procesu, interweniuje w sytuacjach trudnych, niejasnych, kreuje atmosferę przyjazną uczeniu się i poszukiwaniu rozwiązań, dba o to, by grupa była skoncentrowana na szukaniu rozwiązania problemu i na rozwijaniu osobistych kompetencji.