Design thinking

Czym jest design thinking?

Design Thinking to metoda pracy warsztatowej i podejście do rozwiązywania problemów, które skupia się na kreatywnym procesie projektowania rozwiązań, z naciskiem na potrzeby użytkowników. Oto główne elementy Design Thinking:

 • Empatia: Pierwszym krokiem w Design Thinking jest zrozumienie potrzeb i perspektyw użytkowników.
 • Definiowanie problemu: Po zrozumieniu perspektyw użytkowników, następnym krokiem jest precyzyjne sformułowanie problemu, który ma być rozwiązany.
 • Generowanie pomysłów: Design Thinking zachęca do otwartego i kreatywnego myślenia. W tym etapie uczestnicy warsztatu generują różnorodne pomysły na rozwiązanie problemu.
 • Prototypowanie: Po wybraniu najlepszego pomysłu lub pomysłów następuje etap tworzenia prototypów. Prototypy są wczesnymi wersjami rozwiązania, które pozwalają na przetestowanie i iterację przed pełnym wdrożeniem.
 • Testowanie: Ostatni etap polega na testowaniu prototypów w środowisku użytkownika.

Korzyści płynące z metody design thinking

Design Thinking to elastyczna metoda, która może być stosowana w różnych dziedzinach, od projektowania produktów i usług po rozwijanie strategii biznesowych. Jest to podejście, które skupia się na rozwiązywaniu problemów z perspektywy użytkownika, promuje innowację i iteracyjne doskonalenie projektów.

Świetnie sprawdza się jako kreatywna metoda pracy nad rozwiązaniem problemów zarówno dla klienta zewnętrznego organizacji, jak i dla klienta wewnętrznego (pracowników).

W efekcie udziału w warsztatach zyskasz:

 • umiejętność pracy warsztatowej nad niemalże każdym problemem w organizacji,
 • zestaw ćwiczeń do wykorzystania przy projektowaniu procesów rozwojowych,
 • narzędzie ułatwiające prowadzenie spotkań, planowanie procesów rozwojowych,
 • metody pracy angażujące w pełni uczestników w tworzenie rozwiązań.

Korzyści dla organizacji:

 • wzrost efektywności pracy zespołów oraz skrócenie czasu poświęconego na rozwiązywanie problemów,
 • oszczędność kosztów: projektujesz rozwiązania, które mają sens biznesowy i nie tracisz pieniędzy na takie, które go nie mają, wzrost kreatywności zespołów,
 • nastawienie na innowacje,
 • nowe gotowe do testowania lub wdrożenia pomysły.

Kiedy wybrać design thinking?

Design thinking to jedna z metod pracy warsztatowej. Ze względu na swój praktyczny charakter i zorientowanie na dostarczenie rozwiązań do omawianego wyzwania, cechuje się niezwykłą skutecznością, jednocześnie bardzo mocno angażując zespół.

Sytuacje, w których warto pracować metodą design thinking (lub wykorzystać elementy tej metody):

 • Rozwijanie nowego produktu lub usługi.
 • Poprawa doświadczenia klienta: Identyfikowanie obszarów, w których można poprawić interakcje klientów z firmą i jej produktami.
 • Opracowanie strategii marketingowej, sprzedażowej, rekrutacyjnej.
 • Usprawnienie procesów biznesowych: Doskonalenie wewnętrznych procesów operacyjnych, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty.
 • Rozwiązywanie problemów związanego z obsługą klienta: Badanie problemów i tworzenie bardziej efektywnych sposobów obsługi klienta.
 • Tworzenie nowych modeli biznesowych.
 • Adaptacja do zmian rynkowych.
 • Zwiększanie zaangażowania pracowników.
 • Doskonalenie produktów i procesów istniejących.
 • Rozwijanie strategii zrównoważonego rozwoju.
 • Poprawa procesów innowacji.
 • Optymalizacja strony internetowej i aplikacji.
 • Tworzenie nowych koncepcji.
 • Rozwój kreatywności pracowników.
 • Projektowanie aplikacji edukacyjnych, procesów rozwojowych, programów szkoleniowych i rozwoju talentów.
 • Doskonalenie procesów rekrutacyjnych.

Metoda Design Thinking może być stosowana w różnych dziedzinach, aby rozwiązywać różnorodne problemy i tworzyć innowacyjne rozwiązania. Jej siła tkwi w podejściu skoncentrowanym na użytkowniku, kreatywności i iteracyjnym doskonaleniu.


Przebieg warsztatów design thinking

Warsztaty prowadzone metodą design thinking mają charakter praktyczny. Podczas warsztatów, uczymy się tej metody, pracujac nad rzeczywistym wyzwaniem. W efekcie uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętność pracy z narzędziem, a z drugiej strony - rozwiązuje problem organizacji lub jednego z działów/ grup pracowników.

Proces design thinking
Nr Moduł Zakres
1 Wprowadzenie do design thinking czym jest design thinking, przebieg procesu
2 Odkrywanie zdobywanie wiedzy o użytkowniku, jego sytuacji i problemach
3 Definiowanie wyzwania definiowanie punktu widzenia klienta oraz określenie realnych potrzeb
4 Tworzenie rozwiązania generowanie jak największej ilości pomysłów
5 Prototypowanie i testowanie stworzenie pierwszej wersji rozwiązania i przetestowanie jej
6 Planowanie wdrożenia planowanie wdrożenia produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności

Warsztaty trwają 2 lub 4 dni (czas trwania jednodniowej sesji - 6h). 2 dni - uczestnicy doświadczają metody, pracując nad wyzwaniem. 2 kolejne dni - uczestnicy prowadzą samodzielnie poszczególne moduły, jednocześnie pracując nad rozwiązaniem.


Jak zamówić warsztaty design thinking

Porozmawiajmy o Twoich oczekiwaniach i potrzebach organizacji. Wyślij e-mail na adres: kontakt@monikagawanowska.pl lub zadzwoń pod numer 519 314 111, by zapytać o możliwość współpracy i sprawdzić, czy design thinking jest dobrym rozwiązaniem dla Ciebie i Twojej firmy.